ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Check if Google is blocking my website

You can use the following steps to make sure your website is not blacklisted by Google. Being blacklisted will affect your SEO ranking. For more information, see safebrowsing.google.com.

  1. Visit the Google Transparency Report.
  2. Enter your website URL into the Check site status search field.
  3. Submit your search to view the report.

If it states there is no unsafe content, Google is not blocking your website and no further action is required.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ