ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Check my account's resource usage

Your cPanel account shows the amount of each resource it's using (like disk usage or bandwidth) as well as its maximum.

Note: For definitions of these resources, see How do each of cPanel's resources affect my site?

  1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
  2. Click Web Hosting, and next to the account you want to use, click Manage.
  3. Click cPanel Admin. Your account's current resource usage is shown in the Statistics section.
  4. (Optional) To see if you've hit the limit for your account's CPU or entry processes/concurrent connections, click Metrics and then select CPU and Concurrent Connection Usage.

    Note: "Your site has been limited within the past 24 hours" means your site used all its resources in the last 24 hours. You should consider upgrading your account's resources.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ