ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Check my cPanel email

After you've set up your email account, you can check your email through cPanel's built-in webmail clients, Roundcube or Horde Mail.

  1. Go to http://your domain name/webmail.
  2. Log in to cPanel.
  3. Choose a preferred webmail client.
  4. Your selected webmail client will open.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ