ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Check my disk space usage

Note:Follow these steps if you have a Basic, Deluxe, Ultimate, or Developer Plan. If you have a Pro plan (available only in U.S.A. and Canada), see See my site usage.

Curious how much disk space your Managed WordPress site is using?

  1. Connect to your account via SSH.
  2. Run the following command:
    du -h

If you aren't familiar with SSH, you can also contact customer support for help.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ