ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check my email

Now that you have set up your email with Office 365 from GoDaddy, you can get your email via a number of desktop and mobile apps or directly from any browser.

Using... Do this...
Web Browser Go to email.coolexample.com, (where coolexample.com is your domain name) to log in.
Desktop Email Clients Outlook / Apple Mail
Mobile Devices iPhone / Android / Windows Phone

Note: If you are not able to log in at email.yourdomain.com, you can still log in at login.microsoftonline.com, where you will be prompted to log in using your domain email and password.
This can happen when the domain isn't registered in the same customer account. For help with reconfiguring your DNS settings, see Setup for domains not in the same account.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ