ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check my email storage quota

Track how much storage space you have available in your Office 365 email account. You can check your email storage anytime.

If you have Starter email or Email Essentials, your quota is 10 GB. If you have Online Essentials or Business Premium, your quota is 50 GB.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the top right corner, select Settings Gear Button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select General > Storage. You'll see the amount of space you've used.
    Storage bar showing 8% used

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ