ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check my email storage quota

Keep track of how much space you have in your Office 365 email account so you don't hit your quota, resulting in your not being able to send email.

Note: If you have Starter email or Email Essentials, your quota is 5 GB. If you have Online Essentials or Business Premium, your quota is 50 GB.

 1. In Outlook on the web, in the upper right corner of the page, click the gear button.
  Click the gear button
 2. In the Settings panel, under Your app settings, click Mail.
  Click Your app settings and then click Mail
 3. In the left pane, under Shortcuts, click General to expand the list, and then click My account.
  Click General, click My account
 4. In the My account panel, under Mailbox usage, the amount of space you've used is listed.
  Under Mailbox usage, amount of space used is listed

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ