ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Check my GoDaddy account activity

Check your account activity and make sure there's nothing suspicious. You can see the devices and browsers used to sign in to your account, and any account changes like adding 2-step verification or delegate access.

 1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
 2. Select View all activity under Activity (last 90 days), .
  View all activity
 3. Review the entries for your account activity. Select Filter in the upper-right corner if you’d like to search for a specific type of account activity.
  • A check-mark inside a green shield Familiar device and activity: An account action (like an account sign in) occurred on a device or browser that you’ve used before.
  • A star inside a blue shield New device or new sign-in methods: An account action (like an account sign in) occurred on a device or browser that you haven’t previously used.
  • A pen inside a gray shield Account setting changes: A change was made to your account settings. This includes things like a password or PIN reset, and changes to your profile information.
 4. Select Show details next to an account activity to see more info.
  Show details

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ