ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

ดูค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมน GoDaddy ของฉัน

You can check the cost of your domain renewals at any time through your GoDaddy account. The renewal cost that displays is for one year registration of the associated domain name. It doesn't include additional add-ons, such as Privacy and Ownership Protection.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. To the right of your domain list, select Edit Columns.
  3. Check the box next to Renewal Price and select OK.
  4. Review your domain renewal price in the Renewal Price column of your domain list.

Show me how

check renewal cost

Related steps

More info