GoDaddy Studio วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio ของฉัน

ตรวจสอบสถานะการสมัครใช้งานของคุณบนแอพ GoDaddy Studio หรือทางออนไลน์

 1. ลงชื่อเข้าใช้แอป GoDaddy Studio ของคุณ
 2. แตะ โปรเจ็ กต์ที่มุมขวาล่าง
 3. แตะที่มุมขวาบนการตั้งค่า การตั้งค่า
 4. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็น จัดการ แล้วแตะ จัดการการสมัคร ใช้งาน สถานะการสมัครของคุณจะแสดง
  สถานะการสมัครใช้งาน Studio ใน iOS
 1. ลงชื่อเข้าใช้แอป GoDaddy Studio ของคุณ
 2. แตะที่มุมขวาบนการตั้งค่า การตั้งค่า
 3. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็น จัดการ แล้วแตะ การสมัคร ใช้งานของฉัน สถานะการสมัครของคุณจะแสดง
  สถานะการสมัครใช้งาน Studio ใน Android
 1. ลงชื่อเข้า ใช้บัญชี GoDaddy ของ คุณ
 2. ที่มุมขวาบนให้เลือกชื่อโปรไฟล์ของคุณหรือไอคอนโปรไฟล์ โปรไฟล์
 3. จากเมนูที่ปรากฏขึ้นให้เลือก ต่ออายุ & การ เรียกเก็บเงิน คุณจะเห็นสถานะการสมัครใช้งาน GoDaddy Studio ของคุณ
  สถานะการสมัครใช้งาน Studio บนเว็บ

ข้อมูลเพิ่มเติม