ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Check my Good As Gold balance

After you've added funds to your Good As Gold account, you can check its balance to see how much money you have available to make purchases using Good As Gold.

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Click Good As Gold to see your transactions and balance. You can use the filter to sort between deposits and withdrawals (purchases).

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ