ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

Check my Microsoft 365 account for inbox rules

Sometimes when a Microsoft 365 account is compromised, rules are put into place that move your inbound email from one folder to another. To you, it looks like you're missing emails when really those emails are being sent to a random folder without your knowledge. If you suspect that your account was compromised, check for and remove any rules that you didn't put into place.

Note: To create inbox rules, such as to automatically move incoming messages to a specific folder or assign an importance level, see this article from Microsoft.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the top right corner, select Settings Gear Button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select Mail > Rules. You'll see a list of rules and can delete any that you don't recognize.
    Settings panel showing Mail on the left and Rules selected to the right

Related steps

More info