ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check my number of installs

Regardless of your subscription tier, you'll have a limited number of times you can install Office 365 desktop apps.

To determine the number of installs that are currently being used on your account:

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Select Download Office, which opens your Office 365 account. You may be asked to sign in using your Office 365 email address and password.
    Click Download Office
  3. Your number of installs is shown under My installs.
    My installs

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ