ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Check my Office 365 account for inbox rules

Sometimes when an Office 365 account is compromised, rules are put into place that move your inbound email from one folder to another. To you, it looks like you're missing emails when really those emails are being sent to a random folder without your knowledge. If you suspect that your account was compromised, check for and remove any rules that you didn't put into place.

  1. Sign in to Outlook on the web. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. In the top right corner, select Settings Gear Button Settings > View all Outlook settings.
  3. Select Mail > Rules. You'll see a list of rules and can delete any that you don't recognize.
    Settings panel showing Mail on the left and Rules selected to the right

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ