ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Check my TrustedSite Report


Your TrustedSite report is aimed at updating you on the status of your website. Checking the report is easy.

Required: You must actually add the TrustedSite Trustmark to your website before you can view the report.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, click on Manage TrustedSite:
  3. Manage Trusted Site

You'll now be on the TrustedSite Report page. The report will look something like this:

TrustedSite Report

Here's a description of the categories contained in the report:

TrustedSite Report
Category Description
TrustedSite Trustmark Reassures you that your trustmark is successfully displaying on your website
Monthly Visits Shows you the number of visits you have left this month and provides a link to upgrade with McAfee (the TrustedSite service can display the trustmark to 1000 visitors per month; the McAfee Pro service allows it to display to unlimited visitors)
SSL Certificate Shows whether your site is or isn't encrypted to protect visitor infomation, and provides a link to upgrade (more information about SSL certificates)
Malware and Phishing Shows whether you have any current malware or phishing issues

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ