ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Check the bandwidth and disk space usage for my Windows Hosting account

Your Windows Hosting account uses bandwidth when it sends or receives data with the rest of the Internet. Here's how to check how much bandwidth your account has used, as well as its monthly limit, at any time.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Windows Hosting account you want to use, click Manage.
  3. Click Plesk Admin. You can find the Traffic limit and usage in the Resource Usage section on the right.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ