ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Check the MySQL version of a database in Web & Classic Hosting

A database's version of MySQL doesn't change once you created it. If you are interested in which versions of MySQL we offer for new databases, you can see which versions your account supports while creating new databases.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Databases menu, select MySQL.
  5. From the Actions menu, select Details.

Your MySQL version displays.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ