ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Check the status of your Broker Service domains

Whether you're buying or selling a domain through Domain Broker Service, you can check the status of your domain(s) in the dashboard. The dashboard shows the list of domains currently being bought or sold through Domain Broker Service. Once you sell or purchase a domain, we remove it from the list.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Buy & Sell from the top menu, then select Domain Broker Service.
  3. Review the list of your Domain Broker Service domains and view their status under the Status heading.
  4. View additional information by selecting the card for your domain. The new page will display details for the current Domain Broker Service status.

More info

  • Still have questions? Check out our FAQ or reach out to your personal broker agent.
  • Use two-step verification to protect your entire GoDaddy account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ