ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

Check the status of your Broker Service domains

Whether you're buying or selling a domain through Domain Broker Service, you can check the status of your domain(s) in the dashboard. The dashboard shows the list of domains currently being bought or sold through Domain Broker Service. Once you sell or purchase a domain, we remove it from the list.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Buy & Sell from the top menu, then select Domain Broker Service.
  3. Review the list of your Domain Broker Service domains and view their status under the Status heading.
  4. View additional information by selecting the card for your domain. The new page will display details for the current Domain Broker Service status.

More info

  • Still have questions? Check out our FAQ or reach out to your personal broker agent.
  • Use two-step verification to protect your entire GoDaddy account.