ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Check your account's resource usage

Your account displays the amount of each resource it's using, as well as its maximum.

For definitions of these resources, see How do each of cPanel's resources affect my site?

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.

Your account's current resource usage displays on the left.

To see if you have hit the limit for your account's CPU or entry processes/concurrent connections, click CPU and Concurrent Connection Usage. If you see "Your site has been limited within the past 24 hours," it means your site has consumed all of its available resources in the last 24 hours and to prevent degraded performance on your website, you should consider upgrading your account's resources.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ