ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Check your non-web email account from Webmail

You can download email messages from a remote POP3 or Gmail account to your Workspace Webmail account. To do so, you need to add the remote email account through your Settings menu.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. From the Settings menu, click Personal Settings.
 3. Click the Remote Email tab.
 4. Click Add New.
 5. From the Type list, select the type of email account you want to access.
 6. In the Server field, type the name of your email server. If you are accessing a Gmail account, you do not need to enter anything in this field.
 7. In the User Name field, type the user name of the email account you want to access.
 8. In the Password field, type the password of the email account you want to access.
 9. From the Delivery Folder list, select the folder you want to use for storing email messages from the account you want to access.
 10. To filter spam messages and apply message filtering rules, select Filter Spam and Apply Delivery Rules.
 11. To automatically check the email account for messages, select Check Automatically.
 12. To leave a copy of the messages on your server, select Leave Copy on Server.
 13. Click OK.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ