ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Checking and changing email regions

To provide the best email services to our customers, we offer Workspace Email servers throughout the globe. If you need to determine where your email account's servers are located, you can find it by logging in to the GoDaddy account.

 • Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 • Your email plan's region displays in parentheses at the end of the value in the Plane Name field.

  Label Region
  US United States
  EU Europe
  AP Asia Pacific

  You can also change your email plan's region.

  To Change Your Email Plan's Region

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to the email account you want to use, click Options.
  3. Go to the Customize tab.
  4. From the Plan menu, select a plan for the region to which you want to move.
  5. Click Checkout and complete the checkout process.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ