ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Checking my account's bandwidth usage

Your Website Builder account uses bandwidth when it sends or receives data with the rest of the Internet. For example, if your website contains a 1MB picture, and 2,000 visitors view the picture, it uses 2,000MB (2GB) of bandwidth.

You can check how much bandwidth your account has used, as well as its monthly limit, at any time.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Within your list of products, click Website Builder.
    Click to expand your view of Website Builder
  3. Next to to the account you want to use, click Options.
  4. The Overview tab shows how much you've used of your current bandwidth allotment in the first column.
  5. Click the x to close the window.

Note: If you exceed your account's allotted bandwidth, your account will be automatically upgraded to the bandwidth level needed to handle your extra usage by 5GB, 10GB or 15GB. You will be automatically charged for that extra amount. Your account will remain at that more expensive, higher bandwidth level until you manually reset it to the previous lower level.

If you expect to temporarily need more bandwidth for a month or more, you can prepay to increase it for that period. For more on changing your Website Builder's bandwidth allotment, see Upgrading or downgrading your plan.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ