ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Checking your account's bandwidth usage

Your Quick Shopping Cart® account uses bandwidth when it sends or receives data with the rest of the Internet. For example, if your website contains a 1MB picture, and 2,000 visitors view the picture, it uses 2,000MB (2GB) of bandwidth.

You can check how much bandwidth your account has used, as well as its monthly limit, at any time.

To Check Your Quick Shopping Cart Account's Bandwidth Usage

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. Click the domain name you want to use.

In the Account Details menu on the right, your Bandwidth displays.

If you want to change your Quick Shopping Cart's bandwidth allotment, see Upgrading Your Quick Shopping Cart.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ