ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Checking your cPanel webmail

After adding email accounts, you can check them through cPanel's built-in webmail clients (Roundcube, Squirrel Mail, and Horde Mail) by going to the following:

  • http://your domain name/webmail

After logging in, you have to choose which webmail client you want to use. Choosing is just a matter of preference, but you can view their differences in cPanel's documentation, Which Webmail Application Should I Choose?

If you need to reset the email account's password or would like to change it, see Change cPanel Email Passwords.

Note: All email addresses on a cPanel account share the same pool of 500 SMTP relays (outbound messages) per hour.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ