ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Choose my site settings

Online Store's Site tab lets you apply changes across your store, such as adding a logo or turning off a banner, analyzing visitor traffic, and sorting products.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click the Store Design tab, and click the Site tab.
 3. Make your choices within each of the tab's sections:
  • To upload your business's branded logo, click Upload a logo in the Store logo section, and browse to the image you want to use.
   Click Browse to navigate to logo image.
  • Use the Sort by menu in the Product Display section to control the order of products on a page, then set the Number per page.
   Use the Sort by menu to control order of products on page
  • Select Make phone number a required field if you want customers to enter a call-back number during checkout.
   Select Make phone number a required field
  • Uncheck the box in the Powered by Online Store section to turn off the default message at the bottom of each page.
   Uncheck the Powered by Online Store box
  • Use the optional Google Analytics field to enter your tracking ID and gain insights about how customer navigate your store. (The Learn more link explains how to find your tracking ID — once you've set up an account.)
   Use the Google Analytics field to turn on your ID

   Note: You must have a Google Analytics account to activate site tracking. If you don't have one, learn how to set up Google Analytics account.

  • If you're an experienced coder, click Advanced to add CSS or Javascript code. Only advanced users should use the tab since it affects your entire store. For example, users who want to add a third-party chat widget can paste in code provided by a third party. The widget will display on every store page.
 4. Click Save and View Store to see your changes.

Next step

See Set my theme to control the overall appearance of your site's pages.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ