ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Choose site color

Quickly change the accent color used on your website. Select one of the suggested colors or pick your own color.

This video is part of the How-To series for Build Your Own Website.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. Select Edit Website to open your site editor.
 4. Select Theme.
 5. Expand the Color option.
 6. Select one of the suggested colors, or select the color wheel to open up a color palette. In the color palette, pick the color you want or enter the hexadecimal code of your color.
 7. Use the Paint your site slider to adjust how light, colorful, or dark your site is as a whole. Don't worry, you can still change each section's color individually.
 8. Select Website to go back to editing your site.
 9. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info

 • If you'd like more tips and best practices, check out how to set up your visual brand.
 • When deciding on a color, a popular tool is the Adobe Color site. It can help you pick a color, extract a color from an image you like (or your logo), and even check for accessibility for color blindness.
 • While you're setting your site color, also think about choosing your site fonts.
 • The color you select will be used throughout your website.
 • If you don't like your color but you forget what you had before, you can restore your website to a previous version.
 • If you'd like to change the overall layout of your website you can change your theme.