ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Clear cache for your Web Application Firewall (WAF)

After you make changes to your Web Application Firewall(WAF), you can clear the cache to force your changes to take effect.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to manage, click Manage.
  3. In the menu bar, click Firewall.
  4. On the card with your domain name, select Clear Cache.
    Clear Cache
  5. Once the cache has been cleared a message will appear in the top right hand corner: The cache for coolexample.com is being cleared. Note that it may take up to two minutes for it to be fully flushed.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ