ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

ล้างแคชของคุณ

Your Managed WordPress plan has caching features that include a content delivery network (CDN), and object caching to improve load times. Your cache might need to be "flushed" (or cleared) if you recently:

  • made changes to your site but you do not see those changes on the Internet
  • manually migrated your site instead of using the built-in migration tool
  • made manual changes to your database or WordPress site files outside of the admin controls, for example with FTP or through phpMyAdmin

Follow these steps to flush your cache.

  1. ลงชื่อเข้าใช้ WordPress.
  2. At the top of the WordPress dashboard, select Managed WordPress and then Flush Cache.
    select Managed WordPress and then Flush Cache

Your cache has been flushed!

Related step

More info