ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Clearing the Server Cache Using Website Accelerator

Website Accelerator uses a Content Delivery Network (CDN) to speed up website response time and improve performance. For more information, see What is Website Accelerator?

If you've recently made updates to your website you can clear the server cache to refresh the content stored on the CDN.

To Clear the Server Cache Using Website Accelerator

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click Website Accelerator.
  5. Click Settings.
  6. From the Server Cache section, click Clear.

    Note: There is a limit to how many times you can clear the cache within a given timeframe. After you click the Clear button, Website Accelerator displays how long until you can click it again.

  7. Click Close.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ