ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Clone my website using a template in GoDaddy Pro

You can use website templates in GoDaddy Pro to deploy a new website quickly.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and then click Template builder.
    Open settings
  4. Select a template in the Templates section.

    Note: Clean WordPress installation is created automatically and you can use it to install a clean WordPress on your website.

  5. Click Clone.
  6. Select Existing website in Pro Sites or New website.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ