ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

.CN real name validation accepted documents

To complete real name validation for .CN domain names, you must provide us one of the following types of documents based on your country/region of residency or registration.

Note: We can currently only accept .jpg and .png file formats for uploaded documents.

Country/Region Type Documents accepted for Real Name Validation
China Individuals
 • ID card of China
 • Foreign Permanent Resident ID Card
 • Officer’s identity card
Businesses
 • Organization Code Certificate
 • Business License
 • Certificate for Uniform Social Credit Code
 • Military Code Designation
 • Military Paid External Service License
 • Public Institution Legal Person Certificate
 • Resident Representative Offices of Foreign Enterprises Registration Form
 • Social Organization Legal Person Registration Certificate
 • Religion Activity Site Registration Certificate
 • Private Non-Enterprise Entity Registration Certificate
 • Fund Legal Person Registration Certificate
 • Practicing License of Law Firm
 • Registration Certificate of Foreign Cultural Center in China
 • Resident Representative Office of Tourism Departments of Foreign Government Approval Registration Certificate
 • Judicial Expertise License
 • Social Service Agency Registration Certificate
 • Private School Permit
 • Medical Institution Practicing License
 • Notary Organization Practicing License
 • Beijing School for Children of Foreign Embassy Staff in China Permit
Hong Kong/Taiwan/Macau Individuals
 • Residence permit for Hong Kong, Macao residents
 • Residence permit for Taiwan residents
 • Foreign Permanent Resident ID Card
 • Passport
 • Travel passes for Taiwan Residents to Enter or Leave the Mainland
 • Exit-Entry Permit for Travelling to and from Hong Kong and Macao
Businesses
 • Overseas Organization Certificate
All other countries/territories Individuals
 • Passport
Businesses
 • Overseas Organization Certificate

Individuals or organizations who cannot provide the country-specific documentation listed above cannot complete real name validation to host a website or email on .CN domain names.

Tips

 • Color Image
 • One inch border around all edges of the document/ID
 • Provide only the front of one document/ID, front and back or multiple documents/ID's will be denied
 • ID displays name "Jòhn William, Dòe" will need to be entered as First Name:"John William," Last Name:"Doe"
 • Passports will need to be signed
 • If the document/ID only displays the name in Chinese, the name will also need to be entered in Chinese

Next step