ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME

เพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME (นามแฝง) ไปที่ไฟล์โซน DNS ในบัญชี GoDaddy ของคุณ ระเบียนข้อมูล CNAME ใช้คำนำหน้าโดเมน เช่น blog เพื่อชี้โดเมนของคุณไปยังชื่อโดเมนหรือ URL อื่น หากต้องการเพิ่มคำนำหน้าโดเมนที่ชี้ไปยังที่อยู่ IP ให้เพิ่มโดเมนย่อยแทน

คุณสามารถดูภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ เกี่ยวกับงานนี้ได้ด้านล่าง

 1. เข้าสู่ระบบศูนย์ควบคุมโดเมนของ GoDaddy (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ โปรดค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
 2. เลือกโดเมนของคุณเพื่อเข้าไปที่หน้า การตั้งค่าโดเมน
 3. ใต้การตั้งค่าเพิ่มเติม ให้เลือกจัดการ DNS
 4. เลือกเพิ่มใต้ตารางระเบียนข้อมูล
 5. ใต้ ประเภท เลือก CNAME
 6. ป้อนรายละเอียดระเบียนข้อมูล CNAME ของคุณดังต่อไปนี้
  • โฮสต์: ระเบียนข้อมูล CNAME จะตั้งค่าไว้เป็นชื่อโฮสต์หรือคำนำหน้า คุณสามารถใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ได้ แต่ต้องไม่ใช้เป็นอักขระตัวแรกหรือตัวสุดท้าย ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมหัพภาคเรียงต่อกัน (...) และโฮสต์ต้องมีความยาวไม่เกิน 25 อักขระหรือไม่มีสัญลักษณ์ @ คุณไม่สามารถใช้โฮสต์ที่กำหนดให้กับเรคคอร์ด A, เรคคอร์ด TXT หรือระเบียนข้อมูล MX ที่มีอยู่แล้วได้
  • ชี้ไปยัง: URL ที่คุณทำการตั้งค่าเป็นปลายทางสำหรับโฮสต์ พิมพ์ @ เพื่อชี้ไปยังชื่อรูทโดเมนโดยตรง
  • TTL: กำหนดระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ในการแคชข้อมูล
  • หมายเหตุ: โฮสต์ CNAME ที่พบบ่อยที่สุดคือ www โดยป้อนสัญลักษณ์ @ สำหรับช่องชี้ไปยัง การดำเนินการนี้จะทำให้ www.coolexample.com โหลดไปยังหน้าเว็บเดียวกันกับรูทโดเมน coolexample.com

 7. เลือกบันทึกเพื่อบันทึก CNAME ใหม่

โปรดรอสูงสุด 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผลสมบูรณ์ทั่วทั้งระบบ

แสดงขั้นตอน

เพิ่มระเบียนข้อมูล CNAME

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ