ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Code Signing Microsoft Office Macros and Visual Basic for Applications

Note: Starting June 1, 2021, GoDaddy will no longer issue or renew Code Signing or Driver Signing Certificates. If you already own a Code Signing or Driver Signing Certificate, you will be unable to rekey it after June 1, 2021. All certificates issued before June 1, 2021 will remain valid until they expire.

A code signing certificate can be used to sign content produced by several Microsoft® Office applications such as Word®, Excel® and PowerPoint®.

Before you get started, make sure the code signing certificate and private key are in the Windows certificate store. Refer to Installing Code Signing Certificate in Windows for installation instructions.

To Code Sign Documents

 1. Open the file you want to sign.
 2. Click the Tools menu, highlight Macro and click Visual Basic Editor.
 3. In the Project Explorer window, select the VBA macro project that you want to sign.
 4. From the Tools menu, select Digital Signature.
 5. Click Choose and select your Code Signing Certificate.
 6. Click OK to close.

Note: By default, Windows® XP and Windows 7 do not add a time stamp to the certificate.

If you would like to allow people to continue using your signed Visual Basic® for Applicaions (VBA) code after the certificate expires, modify the registry on your code-signing computer to add a time stamp at the time of signing using the following keys:

 • Create Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security
 • Create String: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampURL
 • Create DWORD: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampRetryCount
 • Create DWORD: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\Security\TimeStampRetryDelay
 • Set the new fields to these values:
  TimeStampURL = http://tsa.starfieldtech.com
  TimeStampRetryCount = 3
  TimeStampRetryDelay = 2