ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

เกี่ยวกับโดเมน .co.jp

.co.jp คือโดเมนรหัสประเทศระดับสูงสุดอันดับที่สอง (ccTLD) ของ .jp (ญี่ปุ่น)

คุณสมบัติ การมีให้ใช้
ใครที่สามารถจดทะเบียนได้ รายละเอียดด้านล่าง1
ระยะเวลาการจดทะเบียน 1 ปี
ระยะเวลาการต่ออายุ 1 ปี
ข้อจำกัดของการต่ออายุ ไม่มี
ข้อกำหนดเนมเซิร์ฟเวอร์ ไม่มี
ถ่ายโอนไปยัง GoDaddy การสนับสนุน (รายละเอียดด้านล่าง)2
ถ่ายโอนออกไป สนับสนุน
การจดทะเบียนแบบส่วนตัว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนที่ได้รับการป้องกัน ไม่สนับสนุน
การจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว ไม่สนับสนุน
การจดทะเบียนทีละหลายรายการ สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงบัญชี สนับสนุน
การอัพเดทข้อมูลติดต่อ รายละเอียดด้านล่าง3
IDN ไม่สนับสนุน
การหมดอายุ/การไถ่ถอน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
นโยบายการคืนเงิน ดูด้านล่าง4
ผู้รับจดทะเบียน JPRS

รายละเอียด

1 ข้อกำหนดคุณสมบัติ

รูปแบบบริษัทที่จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น มีสิทธิ์ในการจดทะเบียนโดเมน .co.jp

หมายเหตุ: บริษัทต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนโดเมน .co.jp ได้เพียงหนึ่งโดเมนเท่านั้น

2 ข้อกำหนดในการย้ายเข้า

สำหรับการถ่ายโอนเข้าสู่ GoDaddy จะ ไม่มี การขยายเวลาวันที่การหมดอายุ

3 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลติดต่อ

ใน Domain Manager คุณสามารถอัพเดตข้อมูลติดต่อด้านการบริหาร เทคนิค และการชำระเงินเมื่อใดก็ได้ คุณยังสามารถทำการอัพเดตแบบจำกัดกับข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Change domain contact information (เปลี่ยนข้อมูลติดต่อโดเมน)

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราสำหรับการอัพเดตฟิลด์ข้อมูลติดต่อของผู้ลงทะเบียนต่อไปนี้:

  • First Name (ชื่อ)
  • Last Name (นามสกุล)
  • Company (บริษัท)

4 นโยบายการคืนเงิน

โปรดไปที่หน้าเพจ นโยบายการคืนเงินของ GoDaddy สำหรับรายละเอียดในเรื่องการคืนเงิน

โดเมนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน แต่บางโดเมนจะมีข้อยกเว้นหรืออาจไม่สามารถขอคืนเงินได้เลย ดูในหมวดหมู่ทั้งสองต่อไปนี้:

  • ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อตกลงการคืนเงินพิเศษ (ดูใต้ การจดทะเบียน/การต่ออายุชื่อโดเมน)
  • ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถคืนเงินได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ