ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Color your emails based on rules

You can highlight your Workspace emails in different colors based on rules or filters. This makes it easy for you to notice important emails and organize your inbox.

Note: You can assign only one color to each email.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Settings menu, click Message Highlighting.
  3. Click Add New.
  4. Select the rule based on one of the email's fields, enter the value to activate the highlight when present in that field, select its color, and then click OK.

To change a highlighting rule's priority, click the up or down arrow next to the rule.

To edit or delete a message highlighting rule, from the Actions column, click Edit or Delete.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ