ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Common causes for resource overusage (Linux)

Your shared hosting account can only use a limited amount of system resources. If you are overusing resources on your hosting account, you should review your hosted sites to see if they match any of these common causes.

Cause Description
Storing large files or file collections Improperly using your hosting account's storage space (more info)
Sites that promote spamming Letting anonymous users to spam elements of your website (more info)
Unrestricted or anonymous user creation Letting anonymous users to create site content (more info)
Web scraping, indexing, and scanning applications Hosting applications that scan massive amounts of external site data (more info)
Auto-blogging, article spinning, and SEO-inflation Automating external content creation for invalid SEO purposes (more info)
Mass merchant affiliates and cloned websites Cloning multiple external websites for invalid SEO purposes (more info)
Mass-emailing platforms Sending massive email campaigns through your web hosting (more info)
Outdated applications and add-ons Hosting applications or plugins that are outdated and pose security risks (more info)
Other common causes Hosting poorly scripted applications, hosting compromised sites, etc. (more info)

We are not able to support custom scripting or third-party applications. You can review these guides for general information, but ultimately you will be responsible for diagnosing, troubleshooting, and correcting any issues that can exist in your sites or applications.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ