ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Managed WordPress Ecommerce วิธีใช้

Common questions about WooCommerce Bookings

Here are some common questions that can occur when using WooCommerce Bookings to sell scheduled appointments or reservations.

Required: WooCommerce Bookings is a premium WooCommerce extension included with WordPress Ecommerce Hosting or as a standalone purchase.

Select a question to see its answer:

Is it possible to place one combined order for booking products that do and don't require confirmation?

Regular products are able to accept payment upon checkout. However, bookings that require admin confirmation are not able to do so. Due to the difference in checkout process, these type of products need to be ordered separately.

(Back to top.)

Is it possible to manually create a booking when using the Product Add-ons integration?

Yes, bookings can be manually created (on behalf of a customer) even when using the Product Add-ons integration. For detailed steps on how to manually create a booking with Product Add-ons see this guide.

(Back to top.)

What happens to a booking if a customer doesn't complete their payment?

An unpaid booking will be held until the Hold stock time limit is reached. This setting can be configured in your WordPress admin under WooCommerce > Settings > Products > Inventory. Once that time limit is reached, if the booking is still unpaid, it will be cancelled and the time slot will become available for another customer.

(Back to top.)

More info