ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Common Questions when Using FreightCenter.com

If you sell large or heavy products that need to be shipped via freight, you can integrate FreightCenter.com with Quick Shopping Cart® to provide your customers real-time rate quotes. Here are some common questions for working with Quick Shopping Cart and FreightCenter.com.

Does Quick Shopping Cart display quotes for freight shipments?
Yes. You can display quotes from our partner, FreightCenter.com, if you sell products that are too large or heavy to ship via regular package shipping such as USPS®, UPS® or FedEx®. FreightCenter.com offers free, instant freight rate quotes from well-known carriers.

Do I need to sign up for an account at FreightCenter.com? How much does it cost?
Yes, to display real-time quotes from freight carriers to your customers, you must first sign up for an account at FreightCenter.com. The account is free. FreightCenter.com works with you to provide the best freight rates for your needs. Once you have set up your FreightCenter.com account, enter the account user name and password in the Quick Shopping Cart shipping setup section.

Note: If you experience issues connecting Quick Shopping Cart to your FreightCenter.com account, please contact FreightCenter.com to verify your information with them.

Where can I ship freight packages?
FreightCenter.com supports freight shipments to the US and Canada.

Can I select which freight carriers I prefer to work with?
Yes. In Quick Shopping Cart shipping setup, you can enable FreightCenter.com as a shipping carrier, select your preferred carriers, and configure your origination location and supported destination types.

Do I need to configure my products any special way for them to be quoted as freight?
Yes. On your product, set Charge for Shipping to Yes, and select Freight. You also need to configure the product weight, dimensions, packaging, freight class, and whether the product is a hazardous material.

I don't know my product's freight class. What should I enter?
Use the Freight Class Look-Up to determine your product's freight class.

What do my customers see when they are purchasing a freight item?
Your customers will see freight quotes for any carrier service that you selected in your shipping configuration, if that carrier provides service between your origination and your customer's destination addresses. Depending on the service, your customer might have additional choices to make.

Can items that ship freight vs. items that ship via regular package carriers be quoted in the same order?
Yes, your customer can place an order for both types of items and pay once.

I received an order for an item that ships via freight carrier. What do I do next?
Find the order in the Quick Shopping Cart order administrator. In the Shipping Information section, enter your requested pick-up date. Click Book Shipment to have FreightCenter.com book the shipment. FreightCenter.com sends back a booking ID so that you can track the shipment in your FreightCenter.com account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ