ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Common web page errors

HTTP status codes are three-digit numbers that provide Web browsers with information about the page's status. You might see some of these errors while browsing the Internet, or you might have received them in your own hosting account.

Here's a quick guide to help you understand the most common error codes with suggestions for what to do to fix the error:

400 — Bad Request

The Web server couldn't parse a malformed script. Most often, programming problems cause this issue. You should talk to your developer or software provider for help resolving this issue.

401 — Authentication Required

This page requires a user name and password to access it. If you try to access it without it, you get a 401 — Authentication Required message.

403 — Forbidden

Forbidden errors display when somebody tries to access a directory, file, or script without appropriate permissions. For example, if a script is readable only to the user and others cannot access the file, they'll see a 403 error.

Invalid index files and empty directories can also cause 403 errors. For more information, see one of the following articles based on the type of hosting account you have: Web & Classic / cPanel / Plesk.

404 — Not Found

If visitors access URLs that don't exist, they receive 404 errors. The cause can be anything from invalid URLs, missing files, or redirects to URLs that no longer exist.

500 — Internal Server Error

This is a very general error that means there's a problem with the website displaying, but the details aren't readily available. Invalid .htaccess files, or invalid rules in them, commonly cause 500 errors with Linux hosting accounts. With Windows, it's most commonly invalid requests through a web.config file.

To find out what causes the issue:

 • Linux — Review your Apache error logs.
 • Windows — Enable detailed errors in your web.config file using the following code:
  <configuration>
    <system.webServer>
     <httpErrors errorMode="Detailed"/>
    </system.webServer>
  </configuration>

For more information, check out the list of status code definitions at W3.org.

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

oslinux's Avatar
Manage Error Pages from moving to cPanel Ultimate hosting

1 การตอบกลับ

Last posted almost 5 years ago.

adarvesh's Avatar
Why GoDaddy issuing with wrong common name & how to fix it???

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

brooksty65's Avatar
SSL

1 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

andytlaird's Avatar
Cannot change nameservers

2 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน