ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Compare email marketing plans

Promotional emails are one of the most economical ways for any business to connect with customers. Compare the different plans offered by GoDaddy Email Marketing.

Check out the Email Marketing Starter plan that's included with Online Store, Website Builder, and WordPress.

GoDaddy Email Marketing Plans
Beginner Up & Running Pro
# of initial subscribers 500 2,500 5,000
# of emails you can send 5,000 per month 25,000 per month 50,000 per month
Signup forms
Invite customers to join your mailing list
1 Unlimited Unlimited
Store images
i.e., logos, banners, photos, etc.
Up to 25 images Unlimited Unlimited
Unsubscribe handling
Keeps your emails from going into reader's spam folders
Yes Yes Yes
Works with social media Yes Yes Yes
Automated email campaigns
Send a series of automated emails to subscribers to keep "top of mind awareness" of your product or service
Yes Yes
Converts blog posts to email Yes Yes
Unsubscribe options
Includes choices of which emails readers would like to keep receiving and which they no longer want
Yes Yes
Date-triggered emails Yes
Record signup IPs
Collect customer IP addresses at signup so you know where your customers live
Yes Yes
Share stats with others Yes

Note: If these plans do not meet your needs, contact customer support! They will work with you to meet your needs.


Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ