ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Compare email marketing plans for promotional emails

Email marketing and promotional emails are one of the most economical ways for any business to connect with customers. Compare the different plans and pricing offered by GoDaddy email marketing.

Check out the Email Marketing Starter plan that's included with Online Store, Website Builder and WordPress.

Don't see the right plan for you? Contact customer support, we'll work with you to meet your needs.


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ