ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Compare Managed WordPress plans

Basic, Deluxe, Ultimate & Developer MWP Plans

GoDaddy's Managed WordPress offers four simple plans - Basic, Deluxe, Ultimate and Developer. See the table below to find what works best for you - or to see what your existing plan includes. Not sure which plan you have already? Find your product.

Feature Basic Deluxe Ultimate Developer
Monthly price $8.99 $12.99 $19.99 $24.99
Annual price $71.88
($5.99/month, first year)
$95.88
($7.99/month, first year)
$167.88
($13.99/month, first year)
$215.88
($17.99/month, first year)
Monthly visitors 25,000 100,000 400,000 800,000
Max. number of sites 1 1 2 5
Storage GB 10 15 30 50
Secure access sFTP sFTP/SSH sFTP/SSH sFTP/SSH
Search engine visibility wizard No Yes Yes No
Staging site for testing No Yes Yes Yes
Malware scan and repair No No Yes No
SSL Certificates Paid option Paid option Free for first year Free for first year

99.99% uptime: We back our hosting with 99.99% guaranteed service uptime per month. If we fall below that, let us know and we'll give you a credit of your hosting fee for that month.

Money Back Guarantee: You can request a full refund for Annual plans within 30 days of purchase, and within 48 hours of purchase for Monthly plans.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ