ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Compare Office 365 email plans for Professional Email

Not sure what your business needs or want to learn about pricing? Start by contacting a GoDaddy Guide.

Here's what's included in each of the Microsoft Office 365 plans offered by GoDaddy:

Microsoft Office 365 Plans
Starter Email
(only for GoDaddy products, such as Website Builder)
Email Essentials Email Plus Online Essentials Business Premium

Premium Security

Exchange (email, calendar, contacts)
Mail, Calendar,
Contacts
Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Email Storage

5 GB 5 GB 50 GB 50 GB 50 GB 50 GB
Office (applications)
Desktop Office Applications Yes Yes
Office Mobile: Apps for iPhone, Android, and Windows phones Yes Yes
Office Online: Web versions of Word, Excel and more Yes Yes Yes
Teams (formerly Skype for Business or Lync for Mac): Online meetings, IM, and HD video conferencing Yes Yes
OneDrive (storage)

OneDrive for Business online storage

1 TB 1 TB 1 TB
NOTE: All users may share calendars with others on same plan in same organization.

Professional Email plans

Starter Email

This plan only comes bundled with other GoDaddy products, such as Website Builder. Starter Email is the same as Email Essentials. When Starter Email is renewed, it auto-upgrades to Email Essentials. Check pricing and see other add-on features.

Email Essentials

This plan enables professional email built on your domain name, calendar and contacts to sync across mobile devices and email clients. It comes with 5 GB of email storage.

This plan was created just for GoDaddy — it's not available anywhere else. Check pricing and see other add-on features.

Email Plus

If you like the Email Essentials plan but need more storage, this plan offers all of the same features and gives you 50 GB of storage. Check pricing and see other add-on features.

Office 365 plans

Online Essentials

Not only does this plan offers 50 GB of email storage, you also get OneDrive (1 TB), file sharing and online versions of Office programs Word, Excel and more. Plus you'll get instant messaging and online audio/video meetings with Teams (formerly Skype for Business for PC users and Microsoft Lync for Mac). Check pricing and see other add-on features.

Business Premium

All the features of Online Essentials — plus desktop downloads of the familiar Office programs that you know and love installed on up to 5 PCs or Macs and 5 tablets/smartphones per user. Office Mobile with apps for Android and iPhone phone devices. Not only can you work offline, but you can easily sync your files once they're back online. Check pricing and see other add-on features.

Premium Security

The ultimate plan! It has all of the Business Premium programs, features and apps and includes our Advanced Email Security and Email Archiving add-ons. Check pricing and see other add-on features.

More info

  • If you're switching from another email service, we can help migrate you.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ