ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Compare PayPal, PayPal Here and Stripe transactions

Note: This article is intended for the stand-alone Get Paid product that is now a tier of GoDaddy Online Bookkeeping. As such, some of these instructions may not apply to your Online Bookkeeping account.

Processing fee is a percentage of the total amount charged. For example, using Stripe to process a $1000 invoice, a customer would pay $29 (2.9% of $1000). That means they get $971 ($1000 - $29).

Online Bookkeeping - Get Paid does not include any payment processing fees. Each payment processor charges their own fees for every transaction. See their fees listed below:

Processing Fee Transaction Fee Card Reader Transaction Limit Payment Methods How long to get money? Issue Refunds? Good For:
PayPal Here 2.7% $0.00 Free None credit and debit cards 2-3 business days Yes In-person payment
PayPal 2.9% $0.30 N/A $10,000 pay with PayPal, credit and debit cards 2-3 business days Yes Online payment from an invoice
Stripe 2.9% $0.30 N/A None credit and debit cards 2 business days Yes Online payment from an invoice or taking payment over the phone
Square 2.75% $0.00 Free $25,000 credit and debit cards 2-3 business days Yes In-person payment
Amazon 1.75% - 2.5% $0.00 $10 $10,000 credit and debit cards 2-3 business days Yes In-person payment

  • PayPal Here*: Manually enter a card number or scan a card: 3.5% + $0.15 per transaction (This method is considered higher risk and therefore costs more.)
  • Sign up by October 31, 2014 to lock in this special rate through December 31, 2015. Pay 2.5% beginning January 1, 2016. Rates apply to all major credit and debit cards. First $10 in processing fees credited
  • No difference in processing fees for American Express
  • Online Bookkeeping - Get Paid does not support Square

The Difference Between Online Bookkeeping - Get Paid & Square

Items Get Paid Square
Monthly Fee $4.99 $0.00
Processing fees 2.7% 2.75%
Technical Support Phone, email, online Email, Online
View all of your sales in one place (e.g, Square, PayPal, eBay, Etsy, Amazon, etc.) Yes No
Access to your client list for email marketing Yes No
Send Invoices Yes Yes
Mobile payment transaction limit None $25,000
Schedule C worksheet for tax time Yes No

Notes About Square

  • The Square Cash app lets you exchange money using a debit card. It's designed for paying friends (e.g., I'll send you $20 I owe you for dinner.) The maximum amount is $250
  • Square does not allow you to access your client's email address for things like email marketing or individual follow up
  • Square offers phone support, but the phone number leads to a recording that directs customers to send an email

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ