ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Compare Professional Email and Office 365 email plans

Here's what's included in each of the Microsoft Professional Email and Office 365 plans by GoDaddy.

Professional Email plans

Starter Email

This plan only comes bundled with other GoDaddy products, and it's the same as Email Essentials. When Starter Email is renewed, it auto-upgrades to Email Essentials.

Email Essentials

This plan enables professional email built on your domain name, calendar, and contacts to sync across mobile devices and email clients. It comes with 10 GB of email storage. Email Essentials was created just for GoDaddy — it's not available anywhere else.

Email Plus

If you like the Email Essentials plan but need more storage, this plan offers all of the same features and gives you 50 GB of storage.

Office 365 plans

Online Essentials

Not only does this plan offers 50 GB of email storage, you also get OneDrive (1 TB), file sharing, and online versions of Office programs Word, Excel and more. Plus, you'll get instant messaging and online audio/video meetings with Teams.

Business Premium

All the features of Online Essentials — plus desktop downloads of the familiar Office programs that you know and love installed on up to 5 PCs or Macs, 5 tablets/smartphones per user, and Office Mobile with apps for Android and iPhone phone devices. Not only can you work offline, but you can easily sync your files once they're back online.

Premium Security

The ultimate plan! It has all of the Business Premium programs, features and apps, and includes our Advanced Email Security and Email Archiving add-ons.

More info

  • If you're switching from another email service, we can help migrate you.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ