ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Compare Web Design Service plans

GoDaddy's Web Design plans cover everything from a single-page "online business card" to a multiple-page, full-featured online storefront powered by WooCommerce. Call us at (480) 366-3344 for a free consultation, or see the table below to find what works best for you.

Note: Not sure which plan you have already? Find your product.

Feature Starter Site Standard Site Premium Site Standard Store
Premium Store
Pages/products included with one-time build fee 1 page
(Single, long scrolling page)
Up to 4 pages (In the UK, up 10 pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 10 pages
For additional content, call us for a quote.
Up to 100 products and up to 7 core pages (In the UK, up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 25 simple products and up to 7 core pages (In the UK, up to 100 product SKUs and up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Platform WordPress WordPress WordPress Websites + Marketing Online Store WordPress + WooCommerce
Domain name
(First year - free)
Office365 starter email account
(First year - free)
SSL Certificate
(First year - free)
PWS Owner's Manual
Video Training Hub
Copywriting

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ