ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Compare Website Design Service plans

GoDaddy's Website Design Service plans cover everything from a single-page "online business card" to a multiple-page, full-featured online storefront powered by WooCommerce. Call us at (480) 366-3344 for a free consultation, or see the table below to find what works best for you.

Note: If you have questions about your existing service, call the Website Design Service team at (480) 366-3336. More content can be added for an additional fee - ask us for a quote.

Feature Starter Site Standard Site Premium Site Standard Store
Premium Store
Pages/products included with one-time build fee 1 page
(Single, long scrolling page)
Up to 4 pages (In the UK, up 10 pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 10 pages
For additional content, call us for a quote.
Up to 100 products and up to 7 core pages (In the UK, up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 25 simple products and up to 7 core pages (In the UK, up to 100 product SKUs and up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Product Categories (for Stores only) NA NA NA 1 per product 1 per product
Platform WordPress WordPress WordPress Websites + Marketing Online Store WordPress + WooCommerce
Total images 5 20 50 20 70
Form fields 5 25 50 NA 50
Hyperlinks or embed codes 5 25 25 25 25
Words per page 500 2000 2000 2000 2000
Domain name
(First year - free)
Office365 starter email account
(First year - free)
SSL Certificate
Site Owner's Manual & Video Resource Hub
Copywriting

Note: The Website Design Services team uses its best judgment, based on the content you submit, to generate page descriptions, browser titles, keywords and meta data. However, we can't guarantee better ranking.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ