ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Websites + Marketing วิธีใช้

Compose a marketing email


Step 1 of Create and send marketing emails.

Find where to start writing marketing emails within your Websites + Marketing or Digital Marketing Suite account.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing or Online Marketing and select Manage next to your site.
 3. From your Dashboard, open email marketing.
  • For Websites + Marketing: Select Marketing > Email Marketing.
  • For Digital Marketing Suite: Select Email Marketing > Campaigns.
 4. Select a premade template or Create a New Email to start your email.
 5. Choose a blank email, a premade template, or an email you already sent as a template for your new email.

In the next step, you’ll add content like your logo, text, images or links to videos. If you’re letting customers know of a sale or new additions to your store, add your products to your email as well.