ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Compose a message from the header

If you have an email account, you can use the header to compose a message from within the Homepage, Calendar, File, or Fax tabs. You compose messages with the same options available in Web-Based Email.

 1. Log in to your Web-Based Email, Calendar, Online Storage, or Fax Thru Email account. (Need help logging in?).
 2. In the header, click Compose Email.

  Note: You must be logged into your Web-Based Email account to compose a message.

 3. In the To field, enter the email address of the person to which you want to send the email message. If you enter multiple email addresses, separate the email addresses with a comma.
 4. To send a copy of the email message to another user, in the CC field, enter the user's email address.
 5. To send a blind copy of the email message to another user, in the BCC field, enter the user's email address.

  Note: You can add up to 100 contacts to a single message. Email addresses in the BCC field do not display to other users who receive the email message.

 6. In the Subject field, enter the subject of the email message.
 7. In the text box, enter your message.
 8. When you are finished, click Send.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ