ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Configurar productos destacados

Agrega productos destacados de manera que los clientes puedan ver rápidamente tus productos principales. Estos productos pueden corresponder a los más vendidos o a artículos/servicios a los que quieras dirigir la atención. Para ello, deberás estar en el plan Tienda en línea.

Nota: Deberás agregar productos a tu tienda primero, antes de configurar los destacados.

 1. Inicia sesión en tu cuenta de GoDaddy y abre tu producto. (¿Necesitas ayuda para abrir tu producto?)
 2. Si aún no publicaste tu sitio, haz clic en el botón con tres barras; luego, selecciona Tienda en línea. Si ya publicaste tu sitio, haz clic en Administrar tienda en el panel de control.
 3. Haz clic en la pestaña Productos y luego, en Destacados.
 4. Si es tu primera vez en Productos destacados, haz clic en Lo tengo.
 5. Nota: Si ya agregaste productos destacados a tu sitio, serás redirigido directamente a la pestaña Destacados.

  Haz clic en Agregar productos destacados.
 6. Desplázate por la lista de productos y selecciona los que desees destacar. Se actualizarán automáticamente a la versión modificable de tu sitio.
  Desplázate por los productos.
 7. Nota: Puedes agregar hasta 12 productos destacados en tu página de inicio

 8. Es posible reorganizar tus productos destacados al hacer clic y arrastrarlos en el orden que desees. Ello cambiará la organización de la página de inicio de tu sitio
  Haz clic y arrastra los productos para reorganizarlos.

Más información


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ